Solutions numériques - Overview three people looking at computer | Iron Mountain

โซลูชั่นดิจิทัล

ก้าวไปข้างหน้าด้วยระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
  1. หน้าหลัก
  2. การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
  3. การทำซ้ำเอกสารแบบรูปภาพ

การทำงานด้วยระบบดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) ทำให้ระบบงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การทำงานโดยใช้ระบบดิจิทัลจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของได้ทุกรูปแบบ

ด้วยบริการที่ครอบคลุมทางดิจิทัลของไอออนเมาน์เทนช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารให้เป็นรูปภาพ การสแกนและการจัดทำดัชนี ตัวเลือกจัดเก็บเอกสารที่ความปลอดภัยและโซลูชั่นเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติช่วยทำให้คุณเปลี่ยนการทำงานไปยังระบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การทำงานแบบครบวงจรของเราในการจัดการแปลงเอกสารเป็นรูปภาพและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติจะช่วยให้คุณ:

  • ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษสำหรับกระบวนการทำงานและเวิร์กโฟลว์ของคุณ
  • ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
  • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน
  • ตอบสนองและลดความเสี่ยงในองค์กรของคุณ

 

บริการของเรา

document imaging highlight iron mountain employee sitting at desk scanning document

บริการทำซ้ำเอกสารและการทำดัชนีเอกสาร

เปลี่ยนเวิร์คโฟลว์การทำงานที่ใช้กระดาษเป็นการทำงานแบบดิจิทัลมากขึ้น
digital records highlight four people sitting at desk with laptop

ศูนย์บันทึกข้อมูลดิจิทัล

ค้นหา เรียกคืน และแบ่งปันข้อมูลที่คุณต้องการจากตำแหน่งใด ๆ ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้
backfile conversion banner man using ipad

การแปลงเอกสารที่เป็นไฟล์ภาพ

ทำให้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเอกสารของคุณมีมูลค่ามากขึ้น
Day Forward Conversion - Woman Smiling | Iron Mountain

เดย์ ฟอร์เวิร์ด สแกนนิ่ง

เข้าสู่การทำงานที่ไม่ต้องใช้กระดาษ
workflow automation highlight two people standing around woman holding tablet

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

เวิร์กโฟลว์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน