Girl looking at tablet

การตรวจสอบเอสโครว์

เอสโครว์ซอฟต์แวร์

  1. หน้าหลัก
  2. การจัดการข้อมูล
  3. เอสโครว์ซอฟต์แวร์
  4. ซอฟต์แวร์เอสโครว์

การตรวจสอบเอสโครว์4ระดับ

ในกรณีที่มีการทำเอสโครว์ การตรวจสอบช่วยให้คุณสามารถอ่าน สร้าง และควบคุมดูแลเทคโนโลยีของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้จัดจำหน่ายรายอื่นได้อย่างราบรื่น หากไม่มีการตรวจสอบเอสโครว์ของคุณ เมื่อคุณพบว่าเอสโครว์ของคุณนั้นไร้ประโยชน์

บริการตรวจสอบเอสโครว์ที่เชื่อถือได้ของ ไอออน เมาน์เทน ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เหนือกว่าเกี่ยวกับองค์ประกอบของเอสโครว์ของคุณผ่านวิธีการตรวจสอบ 4 ระดับ:

  • ระดับ 1 การทดสอบการวิเคราะห์และข้อมูล — การตรวจสอบสิ่งที่คุณฝากไว้กับคนกลาง รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่ามีคำแนะนำและระบุถึงรายการที่จำเป็นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา
  • ระดับ 2 การทดสอบการประมวลผล — ตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาสามารถสร้างขึ้นใหม่จากเอกสารประกอบและไฟล์ที่มีในเอสโครว์ได้หรือไม่
  • ระดับ 3 การทดสอบเปรียบเทียบสองไฟล์ — ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของรายการเอสโครว์ที่ประมวลผลโดยการเปรียบเทียบไฟล์ที่สร้างขึ้นในการทดสอบการประมวลผลกับไฟล์ที่ได้รับอนุญาตที่เรียกใช้งานได้ในพื้นที่ของคุณ
  • ระดับ 4 การทดสอบความสามารถในการใช้งาน — ยืนยันว่าโค้ดต้นฉบับที่อยู่ในเอสโครว์จะทำงานได้อย่างเต็มที่ในกรณีที่มีการเปิดใช้งาน เราจะมีชุดทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่ทำซ้ำขึ้นมาจะทำงานอย่างถูกต้องและสร้างรายงานการทดสอบดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงการสาธิตซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่

การจัดเตรียมเอสโครว์เทคโนโลยีพร้อมกับบริการการตรวจสอบจะช่วยให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของเอสโครว์ของคุณทั้งหมด โดยสามารถทำงานร่วมกันได้ตามที่คุณต้องการ

เอสโครว์มีการใช้งานมานานกว่าหลายสิบปี

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน