Man Doing Secure Destruction | Iron Mountain

การทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย

ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณและลดความเสี่ยง
  1. หน้าหลัก
  2. การทำลายข้อมูลและการทำลายเอกสารอย่างปลอดภัย

การทิ้งบันทึกข้อมูล สื่อ และสินทรัพย์ไอทีของคุณอย่างปลอดภัย

เนื่องจากปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือการละเมิดจึงเพิ่มขึ้นเช่นกัน คุณต้องแน่ใจว่าคุณสามารถกำจัดเนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ: กระดาษ สื่อ ฮาร์ดไดรฟ์ และสินทรัพย์ไอทีอื่น ๆ

ด้วยบริการการทำลายข้อมูลที่ปลอดภัยของ ไอออน เมาน์เทน คุณจะได้รับประโยชน์จากบริการทำลายข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งสะดวก สอดคล้องกับความต้องการ โปรแกรมของเราสามารถปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณและรวมถึงการทำลายเอกสารในสถานที่หรือแบบครั้งเดียวตลอดจนบริการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และสินทรัพย์ไอที

บริการการทำลายข้อมูลที่ปลอดภัยของ ไอออน เมาน์เทน ทำให้องค์กรของคุณ:

  • ลดความเสี่ยง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ

บริการของเรา

shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

การทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย

ไม่ว่าคุณจะเลือกการทำลายเอกสารในสถานที่หรือแบบครั้งเดียวเพื่อทำลายเอกสารที่เป็นกระดาษและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคุณในลักษณะที่มีความปลอดภัยสะดวกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
Secure e-Waste and IT Asset (SITAD) Disposition Media Disks | Iron Mountain

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และทรัพย์สินอุปกรณ์ไอที (SITAD)

สร้างกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้รวมถึง การจัดเตรียม การขนส่ง และการทำลายและทำลายสื่อไอทีและขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของคุณ
Secure Destruction | Iron Mountain

การทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย

การทำลายทรัพย์สินด้านไอทีอย่างปลอดภัยและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอุปกรณ์เก่า
Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน