tape and media destruction banner - media ready to be destroyed

การทำลายสื่อและเทปข้อมูลที่ปลอดภัย

การทำลายทรัพย์สินไอทีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย

การทำลายสื่อและเทปข้อมูลที่ปลอดภัย

เมื่อคุณต้องการปรับรุ่นหรือเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของคุณ คุณจะต้องเลิกใช้สินทรัพย์ไอทีเก่าๆ บางอย่าง สื่อข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงเทปข้อมูลที่ไม่จำเป็น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือเครื่องถ่ายเอกสารที่นำไปแลกรุ่นที่ใหม่กว่า สินทรัพย์ไอทีเก่าทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ: เครื่องมือทั้งหมดนี้มีข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทที่ต้องได้รับการป้องกัน

คุณต้องมีวิธีการจัดการที่กำหนดขั้นตอนด้านความปลอดภัยสำหรับการทำลายสินทรัพย์ไอทีเก่าๆ หากไม่มีวิธีการจัดการดังกล่าว องค์กรของคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษตามกฎหมาย ชื่อเสียงของแบรนด์ที่เสียหายและ / หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่เจตนา นอกจากนี้เมื่อคุณได้ทำลายสินทรัพย์ดังกล่าว แล้วคุณจะต้องพิจารณาวิธีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ (eWaste) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้กระบวนการทำลายข้อมูลต้องออกแบบมาสำหรับการทำงานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

  • การทำลายสื่อหลากหลายประเภท: แผ่นซีดี เทปสำรองข้อมูล ฟิล์ม รูปภาพ ป้าย ดิสก์ บัตรเอ็กซ์เรย์และบัตรธนาคาร
  • ความเชี่ยวชาญด้านการจัดส่งตลอดวงจรของข้อมูล
  • วางใจได้ด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นเอกสารและสามารถตรวจสอบได้
  • กระบวนการเผาขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน
  • บริการที่ดำเนินการสำหรับแต่ละโครงการเท่านั้น
Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน