การทำลายอปุกรณ์ไอที

ทำลายบันทึกข้อมูลและสินทรัพย์ไอทีที่ไม่จำเป็นอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย
media destruction

การทำลายอปุกรณ์ไอที

ทำลายบันทึกข้อมูลและสินทรัพย์ไอทีที่ไม่จำเป็นอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย
  1. หน้าหลัก
  2. การทำลายอปุกรณ์ - การทำลายอปุกรณ์ที่ปลอดภัย

บริการทำลายอุปกรณ์ไอทีที่มีความปลอดภัยตามความต้องการ

หากคุณจะกำลังมองหาการทำลายอปุกรณ์แบบครั้งเดียวหรือต้องการนำสินทรัพย์ไอทีที่หมดอายุการใช้งานไปจำหน่ายหรือโฆษณาใหม่ บริการทำลายอปุกรณ์ของ ไอออน เมาน์เทนสามารถออกแบบเฉพาะสำหรับข้อกำหนดขององค์กรของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมุ่งมั่นตั้งใจของเราจะช่วยคุณในการสร้างโปรแกรมทำลายข้อมูลที่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งจะช่วยปกป้องบริษัทและแบรนด์ของคุณ

บริการทำลายอุปกรณ์ไอทีของเราประกอบด้วย:

  • คำขอทำลายอุปกรณ์ออนไลน์: ขอใช้บริการทำลายหรือเรียกดูรายงานกิจกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา
  • การทำลายข้อมูลหรืออุปกรณ์แบบพิเศษ:ทำลายหรือหั่นย่อยตามกำหนดเวลาตามต้องการ
  • รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์: รีไซเคิลสินทรัพย์ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและหลักจรรยาบรรณสูงสุด
  • การนำสินทรัพย์ไอทีกลับมาจำหน่ายหรือโฆษณาใหม่ - เพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ที่ล้าสมัย
  • การทำลายสื่อจำนวนมากโดยแยกรายละเอียดแต่ละรายการ - ทำลายเอกสารที่เป็นกระดาษ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ใช้แล้วเป็นจำนวนมากอย่างปลอดภัย

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน